رفتن به محتوای اصلی

دستگاه شبیه ساز فرآیند ذوب در کوره قوس الکتریکی

دانلود معرفی      دستگاه شبیه ساز فرآیند ذوب در کوره قوس الکتریکی

شبیه سازی فرآیند ذوب در کوره های قوس الکتریکی، ابزاری است جهت آموزش اپراتور و مهندسین تولید و آزمایش نحوه رفتار فرآیند کوره قوس الکتریک بر مبنای پارامترهای تعیین شده از سوی مهندسین و کارشناسان تولید برای رسیدن به نقطه هدف می باشد.

در این ابزار هدف از عملیات شبیه سازی، ذوب قراضه و بارفلزی و انتخاب و استفاده از مواد مطابق با گونه فولادی انتخاب شده ، جهت رسیدن به ترکیب شیمیایی مطلوب با توجه به آنالیزگونه فولادی می باشد.

در طول مدت عملیات ذوب کنترل دما، زمان و آنالیز سه پارامتر مهم هستند که توسط اپراتور می بایست نظارت و کنترل شوند و در نهایت اپراتور می بایست هزینه تولید یک تن فولاد مذاب را حداقل نماید.

این دستگاه در بیست و یکمین همایش پژوهشگران صنعت فولاد کشور (سمپوزیوم فولاد ۹۷) از میان انبوه طرح های نوآورانه در میان ۶ طرح برتر صنعت فولاد ایران انتخاب شده است.

سمپوزیوم فولاد 97